Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Bezenyei Kirendeltsége - 9223 Bezenye, Szabadság u. 50. - Központi telefon: 96/223-074 - Központi fax: 96/670-007 ASD

Bezenye Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2021.(VIII.11.) önkormányzati rendelet

1. melléklet Belterület szabályozási terv

2. melléklet Külterület szabályozási terv

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet