Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Bezenyei Kirendeltsége - 9223 Bezenye, Szabadság u. 50. - Központi telefon: 96/223-074 - Központi fax: 96/670-007 ASD

Művelődési Ház és Könyvtár

Cím: 9223 Bezenye, Szabadság u. 52/A

Tel.fax: 96/ 223-235

E-mail: muvhaz@bezenye.hu

Általános nyitvatartás: rendezvények idején alkalom szerint


A régi, Pálos szerzetesek által épített, majd postakocsi fogadóként, községi kocsmaként ismert ún. kultúrházat erős civil nyomásra 1992 végén alakította át az akkori önkormányzat. 1993. január eleje óta közművelődési intézményként várjuk a betérőket. Az első évek a lakossági igények és szokások megismerésével, a civil szervezetek minél jobb kiszolgálásával, pályázati fejlesztésekkel teltek. 1997-ben az épület bővítése és a gázfűtés bevezetése fordulópontot jelentett: megnyílt a Bezenyei Gyereház (teleház). A Djurdjica - Gyöngyvirág Nyugdíjasklub is megkezdte tevékenységét. Országos hírű kezdeményezésekkel, színvonalas kulturális csoportjainkkal vívtunk ki egyre nagyobb elismertséget, és lett egyre több és több feladatunk. Azt hiszem, ez volt a hőskor! A települési gyermekönkormányzat, Mali Bizonjci gyermek- és ifjúsági horvát hagyományőrző néptánc csoport, Európa Klub, Old Boys Klub, Natura Klub- ezekben az években élte virágkorát. Nemzetközi ifjúsági cserekapcsolatok, több országot érintő ifjúsági projektek váltották egymást. 2002-ben alapfokú művészeti iskolát alapítottunk, amely négy év alatt közel 600 tanulót képzett, fejlesztett az ének, zene, tánc és képzőművészet területén. Újra kezdte próbáit az 1977-ben alapított Jorgovan horvát nemzetiségi énekkar és megalakult a Bezenyei Tamburazenekar. Közben a Falutévé-Képújság önálló bezenyei médiumként szolgálta a lakosságot. Négy év múlva jöttek a megszorító intézkedések, melyekből a mi művelődési házunk nem maradhatott ki. Ahogy a korábbi évtizedekben is, ezúttal is nagyon sok értéket eldobott magától a falu. Az új önkormányzati vezetés hite szerint a helyi kulturális értékek, hagyományok, horvát nyelvünk megőrzése elsődleges feladatunk, melynek minden körülmények között eleget kívánunk tenni! Az új szervezeti keretek és feltételek között művelődési házunk továbbra is nyitott a kulturális csoportok programjai, önkormányzati ünnepek szervezése, a lakossági kezdeményezések, civil szervezeti rendezvények és a szolgáltatásainkat igénybe vevők előtt. Úgy érzem, immár 15 esztendő tapasztalatával felvértezve nem csak az intézmény, de velünk karöltve a lakosság is bizakodóan néz a következő időszak elé.


Állandó programok:

Nyugdíjasklub: minden hónap 1. hetében csütörtökön 18:00-tól

Felelős: Fettik Rezsőné

Könyvtár: hétfő, csütörtök 16:00-18:00 óráig

Felelős: Varga Csaba


A Művelődési Házban 2023.08.17. naptól felújítási munkálatok folynak várhatóan 10.15. napig.

A Művelődési Ház a felújítás ideje alatt ZÁRVA tart.

Megértésüket köszönjük!

 

A Művelődési Ház és Könyvtár teljes nyitva tartási ideje alatt a Bezenyei Gyereházban elérhetőek az alábbi szolgáltatások:

- ingyenes tájékoztatás, közhasznú információ-szolgáltatás

- ingyenes tanácsadás: munkaügyi, utazási, ifjúsági, szociális, jogi, családügyi, nemzetiségi, pályázati, hivatali és egyéb ügyekben

- irodai szolgáltatások - árjegyzék alapján

- közösségi Internet-hozzáférés

- könyv- és folyóirat-kölcsönzés


Művelődési Ház, Bezenye-Paprét

Cím: 9223 Bezenye-Paprét, Béke u.

Tel.fax: 96/ 223-029

Általános nyitvatartás: rendezvények idején alkalom szerint


Az alábbi helyi közösségekkel működik együtt a művelődési ház:

- Papréti Nőegylet

- Zöld Diófa Nyugdíjasklub

- Paprét Szebb és Tisztább Jövőjéért Egyesület

A Papréti Gyereházat az Alapítvány a Bezenyei Gyermekekért és Fiatalokért sikeres pályázatának köszönhetően 1999. április 17. óta használja a lakosság. Azóta Paprét önálló internet eléréssel rendelkezik. A papréti művelődési ház revitalizációjára elnyert pályázatból még ez évben bevezetett korszerű gázfűtés első lépés volt a felzárkózás útján. A sok-sok társadalmi munkával történt felújítás, majd a tavalyi világítás- és fűtéskorszerűsítés sokat emelt az épület használhatósági színvonalán. Évekig helyet adtunk a havonta egy alkalommal megtartott szentmiséknek, míg elkészült a papréti kápolna. A gyermekek körében legnépszerűbb a kézműves elfoglaltságok sora, melyeket Horváthné Bea jó érzékkel vezet, illetve a fiatalok számára a pingpongozás. A felnőttek sokszor szerveznek itt saját közösségeik és a falu számára zenés szórakozásra lehetőséget adó esteket:

- farsangi bált (bőgőtemetés hagyományával fűszerezve)

- búcsú és falunapot (Nagyboldogasszony ünnepe)

- férfinapot (nőegylet)

A hétvégi rendezvények szervezésében, lebonyolításában előzetes egyeztetetéssel, bármikor szívesen együttműködünk.


Állandó programok:


Nyugdíjasklub: minden hónap 1. és 3. hetében csütörtökön 16:00 - 19:00-ig