Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége Bezenye - 9223 Bezenye, Szabadság u. 50. - Központi telefon: 96/223-074 - Központi fax: 96/670-007 ASD

Bezenye Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás

Hegyeshalom-Bezenye - településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása .pdf

Bezenye Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás TH-17-02-20

Bezenye szabályozási terv módosítása - Állami főépítészeti eljárás TH-17-02-17

Előzetes vélemények

Eltérő vélemények egyeztetése

Határozat

Mintakeresztszelvény 12

Mintakeresztszelvény 14

Rendezési terv mód, határozat

Műszaki leírás

Szabterv mód

Szerkterv mód

Telenor bázisállomás engedélyezési dokumentum

Végső szakmai vélemény

Vélemények


1. melléklet Rt mód TH-17-02-19

5 2018 HÉSZ módosítása rendelet melléklete

5 2018. HÉSZ rendelet módosítása TH-07-02-17

6 2018 HÉSZ rendelet módosítása TH-07-02-09

6 2018 rendelet melléklete

7 2018. HÉSZ rendelet módosítása TH-07-02-19

8 2018. HÉSZ rendelet módosítása


Jegyzőkönyvi kivonat 2016. július 6.

Településrendezési terv módosítás, előzetes tájékoztatási dokumentáció - 2016. szeptember

Helyi építési szabályzat

EuroVegas szabályozás

Központi belterület szabályozás

Külterület szabályozás

Paprét szabályozás

Településszerkezeti terv

12\2014. (VIII.20.) önk. rendelet

169\2014. (VIII.19.) határozat

Külterület szabályozási és övezeti helyszínrajz

Szabályozási és övezeti terv Iper1

Szabályozási és övezeti terv Iper1M

Területfelhasználási helyszínrajz II. (külterület)

Záradékolt rendelet