Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Bezenyei Kirendeltsége - 9223 Bezenye, Szabadság u. 50. - Központi telefon: 96/223-074 - Központi fax: 96/670-007 ASD

Külterületi helyi közutak fejlesztése

Kedvezményezett neve: Bezenye Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

A projekt címe, azonosító száma: Külterületi helyi közutak fejlesztése Bezenyén, 1825842369

A szerződött támogatás összege: 77.776.400.- Ft

A támogatás mértéke (%-ban), a Támogatás intenzitása: 85,00 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A fejlesztéssel érintett földutak Bezenyén, a 048 hrsz, 044/12 hrsz valamint a 044/5 hrsz alatt találhatóak, Bezenye külterületén, a 150-es számú főúttól és a faluközponttól keletre, a Mosoni Duna jobb partján. Az építéssel érintett terület útkezelője Bezenye Község Önkormányzata. Az útépítési terveket alapvetően az ÚT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai szerint készítettük el, ezáltal műszaki szabványoknak megfelelő, minőségi útfelújítás történt a fejlesztés révén.

A meglévő földutak burkolat megerősítését terveztük, és a szükséges helyeken az utak rekonstrukcióját a megfelelő jogi határok közé. A tervezett murva burkolatú utak 3,50 m szélességben épültek meg, 0,50-1,00 m szélességű kétoldali padkával. Az elkészült utak tengelyét a rendelkezésre álló telekhatárok középvonalába esnek. Az utak csapadékvíz elvezetése, a burkolatok melletti egyoldali árokba történik, amelyet a burkolatok egyoldali esése biztosít.

A beruházás révén nőtt a felújított, megerősített burkolattal rendelkező külterületi utak hossza.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.20.


Ipari Park kialakítása Bezenyén 

A kedvezményezett neve: Bezenye Községi Önkormányzat

A projekt címe: Ipari Park kialakítása Bezenyén

A szerződött támogatás összege: 273 605 479 Ft

A támogatás mértéke: 100 % 

A projekt tartalmának bemutatása:

Az alapkő letételére 2018. október 26-án került sor, Dr. Nagy István agrárminiszter részvételével.

A projekt megvalósítása azóta is zavartalanul folyik, a jó koordinációnak köszönhetően a tervezettnél gyorsabb megvalósítási ütemben haladva. Jelenleg a kivitelezés a 90 %-os mértéket is meghaladta már.

A fejlesztéssel érintett terület Bezenye község belterületétől északra található, a fejlesztés zöldmezős beruházásként a 150 sz. főút es a vasút közötti területen valósul meg. A terület útkezelő szerve Bezenye Község önkormányzata, a tervezett létesítmény megfelel a település szabályozási tervében foglaltaknak.

Az Önkormányzat célja egy összefüggő, 1. ütemben 65 663 m2 ipari terület kialakítása, a felvezető út megépítése és az alap infrastruktúrával (közművek) való ellátása.

A 65 663 m2 ipari park kialakításának részét képezi az ipari parkhoz felvezető út kiépítése, valamint az alap közművekkel való ellátása. A projekt műszaki tartalma az alábbi tevékenységekre terjed ki:

- az ipari park villamos energia ellátásának biztosítása

- telekommunikációs hálózat kiépítése

- közvilágítási hálózat kialakítása

- vízi közművek kiépítése (ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés)

- útépítés (belső közútfejlesztés)Útépítés (belső közútfejlesztés) 

A kijelölt ipari park területen közel 300 m hosszúságú belső úthálózat megépítésére kerül sor, a belső úthálózat célja az egyes ipari egységek (ipari területek) összeköttetésének biztosítása. A belső út koronaszélességgel 8,5 méter, míg nélküle 6,5 méter lesz.

A belső úthálózat felületére hulló csapadékvíz a keresztirányú lejtések biztosításával az út két oldalán kialakításra kerülő árokba kerül elvezetésre. Az árkok szikkasztó árok jellegűek lesznek, a csapadék elvezető árkok az utak mindkét oldalán, a teljes 296,32 méter hosszúságú útfelület mellett kiépítésre kerülnek.

A közvilágítás kiépítéséhez összesen 556,4 méter hosszan kerülnek kábelek lefektetésre, a közvilágítást 11 darab lámpaoszlop biztosítja a belső útszakaszon. A kábelek a felszíni domborzattól függően kábelárokban kerülnek elhelyezésre, tehát rendezett terepen 0,8 méter mélyen, rendezetlen terepen 1 méter mélyen lesznek lefektetve.

Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetési hálózat kiépítése előkészítési és bontási munkálatokkal indul, a munkagödör kialakítása a talajviszonyoknak megfelelően történik. Az építési szakaszban kialakításra kerül az ivóvízhálózat, a szükséges tűzcsap szerelvényekkel. A szennyvízelvezetési rendszer a szükséges csatornázási munkálatokat, tisztító aknák készítését jelenti.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00006

Képek:Képek (Feltöltés dátuma: 2020.05.06.):

Az ipar park területek értékesítésének előkészítése folyamatban van. Bezenye várja a befektetők, érdeklődők jelentkezését.

TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00006 azonosítószámú, Ipari Park kialakítása Bezenyén című pályázat történetében újabb előrelépés történt.

Bezenye, északi ipari terület feltáró út  forgalomba helyezési engedélye véglegessé vált.

(képek feltöltése: 2020.06.23.)MAGYAR FALU PROGRAM BEZENYÉN 

2020.

Projekt: MFP-AEE/2020. kategória kódszámú 3076663669 azonosítószámú

Projekt elnevezése: Orvosi eszköz beszerzése

Elnyert támogatás összege: 2020. évben 1.141.296.- Ft

Támogatási összeg felhasználása: magzati szívhangvizsgáló, hallásvizsgáló készülék, laptop és EKG készülék vásárlása a háziorvosi és a védőnői szolgálat részére


Projekt: MFP-KTF/2020. kategória kódszámú 3084101346 azonosítószámú

Projekt elnevezése: Közösségi épületek külső-belső felújítása

Elnyert támogatás összege: 2020. évben  10.259.860 Ft

Támogatási összeg felhasználása: a bezenyei Művelődési Házban a meglévő fa szerkezetű nyílászárók cseréje korszerű, hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárókra, utcafronton új homlokzati vakolat készítése, új bejárati ajtó beépítése, meglévő előtér beépítése, új tető és üvegportál szerkezettel, tetőbe új 2 db tetőbevilágító ablak


 

Projekt: MFP-FHF/2020. kategória kódszámú 3111211299 azonosítószámú

Projekt elnevezése: Faluház felújítása, korszerűsítése

Elnyert támogatás összege: 2020. évben  14.136.300 Ft

Támogatási összeg felhasználása: a bezenyei polgármesteri hivatal épületének tetőcseréje

 


Projekt: MFP-TFB/2020. kategória kódszámú 3096240024 azonosítószámú

Projekt elnevezése: Tanyagondnoki busz beszerzése

Elnyert támogatás összege: 2020. évben  14.989.999 Ft

Támogatási összeg felhasználása: Tanyagondnoki busz beszerzése


2021.


MFP-KEB/2021 kódszámú, 3284565625 azonosító számú projekt

Projekt elnevezése: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2021

Elnyert támogatás összege: 1.206.756,- Ft

Támogatási időszak: 2021.08.01 – 2022.04.30.

Támogatási összeg felhasználása: Közösségszervező bértámogatása


MFP-OJKJF/2021 kódszámú, 3282652149 azonosító számú projekt

Projekt elnevezése: Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021

Elnyert támogatás összege: 4.987.607,- Ft

Támogatási összeg felhasználása: Bezenyei focipálya melletti játszótér építése


2022.

MFP-KOEB/2022 kódszámú, 3345150191 azonosító számú projekt

Projekt elnevezése: Kommunális eszközbeszerzés  – 2022

Elnyert támogatás összege: 5.929.876,- Ft

Támogatási összeg felhasználása: Husqvarna Rider (fűnyíró- és seprő kistraktor) beszerzése


MFP-OJKJF/2022 kódszámú, 3345918254 azonosító számú projekt

Projekt elnevezése: Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2022

Elnyert támogatás összege: 1.469.644,- Ft

Támogatási összeg felhasználása: Bezenyei Százszorszép Óvoda kerítés építése