Egyike a 4 dunántúli pozsonyi városrésznek, amelynek különleges történelmi és földrajzi adottságai vannak. 1990-től műemlék területnek számít. Érdekes a földrajzi fekvése - már a római kortól kezdve ezen a területen egy kereskedelmi útvonal található, mely a mai Magyarországtól egészen Ausztriáig vezet. A 90-es években lett kiépítve egy része annak a vasúti átkelőnek, amely a közeljövőben összeköti Szlovákiát a körülötte lévő országokkal.
2002. december 1-vel a pozsonyi Regionális hivatal természetvédelmi területté nyilvánította, amelyet: „Dunajské ostrovy“ – Dunai szigetek-nek nevezett el. Erre az ünnepélyes kijelentésre 2002.december 3-án került sor . Ez a terület  2 részre – szigetre van osztva : Felsőre és Alsóra, amik a fő Duna áramlás és a derivációs kanális között helyezkednek el. Ennek a létrejöttében nagy szerepet játszottak azok az ártéri erdei természetvédő közösségek akik a veszélyeztetett növények és állatok érdekeit védik! Sétálgatás  közben a látogatók találkozhatnak ritka fajtájú hódokkal, kétéltűekkel és madarakkal.
1990.október 1-én a Szlovák Köztársaság fővárosa Pozsony- „Rusovce“ városrészét a természetvédelmi és a kulturális látnivalók megőrzése érdekében KULTURÁLIS övezetté nyilvánította!
Az ott található kastély maradványai egészen a római korból  származnak, (ez egyébként a maga nemében egyedülálló Szlovákiában ), amit népies építészeti motívumokkal párosítottak és ezt körülveszi egy történelmi park, ami kiterjed egészen a Duna melletti ártéri erdőkbe.

Ez a városrész már a római korszakban lakott területnek számított, ugyanis 1949-ben felbukkantak maradványok a római tanya világból, úgynevezett „ villa rustika „ típusban. Az első írásos bejegyzés Cunovo-ról az 1232-es évből származik.1235-ben az egész területet a tatárok elfoglalták.
A 14. században ez a terület határos volt alsó és felső Magyarországgal. Az eredeti elnevezése Chunn, németül : Sarndorf, magyarul: Csún.  A törökök kialakítottak egy másik szerteágazódási területet és ide költöztek a horvátok.
A 16. században a törökök elvonulása után a kormány többféle adó kedvezményeinek a hatására új területekre csábította az itt élő horvátokat.
A község 1947-ben Jarovce községgel együtt a „Párizsi megegyezés“ szerint Csehszlovákiához lett csatolva. Addig az 1. világháború után Magyarországhoz tartozott. Cunovo 1972 óta Pozsonyhoz tartozik.
Cunovo település bebizonyította, hogy sportolni egy kis városrészben is lehet. A vízművek kiépítésének köszönhetően több új lehetőség nyílt a horgászás, a bicikliturizmus, a rafting és a vízi sportok területén.
Az utolsó népszámlálás szerint Cunovo településnek 1009 lakosa van.

Rajka három ország Magyarország, Ausztria és Szlovákia határainak találkozásánál a Dunántúl legészakibb pontján fekszik. Rajkánál éri el országunkat a Duna. Itt tör utat magának a Mosoni-Duna ág, kialakítva térségünk egyik nagy tájegységét a Szigetközt. Másfelől nézve Rajkát éri a Lajta-sík ősi nevén sárföld , melyet az őslakos németajkúak Heideboden -nek hívtak.

Látnivalók:

XIV. sz.-i gótikus római katolikus templom. XVII. sz.-i evangélikus paplak, és Zichy-kúria, 1783-84-ben épült evangélikus templom, Kálvária szobor, A magyar-osztrák-szlovák hármas-határon 1992-ben felállított szoborpark.

A honfoglalás után a gyepű védelmére besenyőket telepítettek ide. A később magyarrá vált falut a törökök elpusztították és a Dalmáciából elűzött horvátok találtak itt menedéket. A falu lakói még 1930-ban is zömmel horvátnak vallották magukat.
Jelenleg a község lakóinak mintegy kétharmada vallja magát horvát származásúnak.
A településen aktív egyesületi és kulturális élet folyik.

A Mosonmagyaróvár felől érkezőnek érdemes egy kis időre megállni a temetőnél, ahol a sírkövek feliratai egy anyaországtól elszakadt kis népcsoport identitáskeresését, nyelvéhez való ragaszkodását és sajnálatos asszimilálódását tükrözik.

A Fő út Rajka felőli szakaszáról nyílik az Ady Endre utca, ahol az önkormányzat 11. - szám alatti Wurcz-házat - a település legrégebbi házát - megvásárolta és a horvát kultúrához való ragaszkodás jeleként kis gyűjteményt rendeztetett be.

A község nyugati határában emelkedik a XVIII. - század elején épített és a XIX. - században megnagyobbított templom. Homlokzatán a két világháborúban elesettek neveit feltüntető  tábla a település lakóinak etnikai összetételét is tükrözi. A templom oltárképe Mária születését ábrázolja. A falu két végén un. "pestis-oszlopok" láthatók.

Rusovce Cunovo Rajka Bezanye Kerékpárút térkép

Az EuroVelo utakat az egész kontinenst átszelő kerékpártúrákra tervezik, a már meglévő kerékpárutak összekötésével. Természetesen ezeket az EuroVelo útvonalakat a helyi kerékpáros forgalomban is igénybe lehet majd venni. Magyarországon két EuroVelo útvonal halad át, az Atlanti-ócentól a Fekete-tengerig futó EV6, illetve az EV11.

Az EuroVelo, teljes nevén az Európai Kerékpárút Hálózat az Európai Kerékpáros Szövetség terve 12 hosszútávú, egész Európát átszelő kerékpárút kialakítására. Ezen utak teljes hossza több mint 60 000 km, melyből több mint 20 000 km már elkészült.

Bezenye és Rajka a projekthez kapcsolódó összes szerződést megkötötte. Az építési munkák elindultak, 2012 március végén megtörtént a munkaterület átadása Bezenyén és Rajkán és várhatóan 2012. őszén befejezésre kerül a kerékpárút hazai része.

A szlovák oldalon elkészültek a végleges tervek és hamarosan elindul a közbeszerzés is.

Átadták az EuroVelo6 kerékpárút magyar-szlovák határ menti szakaszait

2012. 12. 12.

2.161.545,78 eurós költségvetéssel a „HUSK/0901/2.3.1/0242 Eurovelo 6 Bezenye, Rajka, Čunovo, Rusovce kerékpárút létesítése” című projekt keretében megépült az EuroVelo 6 kerékpárút egy hiányzó magyarországi szakasza. Az december 12-i projektnyitó rendezvényen többek között felszólalt dr. Széles Sándor kormánymegbízott (Magyarország) és Érsek Árpád parlamenti képviselő (Szlovákia).

Bővebben...

Átadták az EuroVelo6 kerékpárút magyar-szlovák határ menti szakaszait

2.161.545,78 eurós költségvetéssel a „HUSK/0901/2.3.1/0242 Eurovelo 6 Bezenye, Rajka, Čunovo, Rusovce kerékpárút létesítése” című projekt keretében megépült az EuroVelo 6 kerékpárút egy hiányzó magyarországi szakasza. Az december 12-i projektnyitó rendezvényen többek között felszólalt dr. Széles Sándor kormánymegbízott (Magyarország) és Érsek Árpád parlamenti képviselő (Szlovákia).

EUROVELO 6 KERÉKPÁRÚT BEZENYE, RAJKA, ČUNOVO, RUSOVCE, egy rövid szakasz is nagy távolságokat képes összekötni

Az ünnepélyes záró rendezvényen Čunovo polgármesterének (Ferenčáková Gabriela) megnyitó beszédét követően dr. Széles Sándor, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja elismerését fejezte ki a projektben érintett önkormányzatoknak és partnereknek. Reményét fejezte ki, hogy a kerékpárút használata és fenntartása során mindennapok része lesz a projektben elért cél, miszerint a települések között szoros együttműködés alakult ki. Érsek Árpád szlovák parlamenti képviselő beszédében a megépült kerékpárút pozitívumaként kiemelte a régióra, a magyar-szlovák kapcsolatokra és a további határon átnyúló projektekre gyakorolt jelentős hatást. Kammerhofer Róbert, a projektben a vezető partner Bezenye község polgármestere köszöntőjében méltatta azt az erőfeszítést, amellyel a projekt megvalósult és köszönetét fejezte ki a partner önkormányzatok mellett a projektben résztvevő kulcsszereplőknek, többek között a támogatást közvetítő Közreműködő Szervezetnek, a kivitelező Makadám Kft.-nek és a projektmenedzsmentet végző Inventio Consulting cégcsoport képviselőjének.

Elkészült az EuroVelo6 kerékpárút új szakasza Bezenyén és Rajkán

2012. 10. 10.

Az EuroVelo 6 kerékpárút hazánkban a Duna mentén húzódik.  A közel 600 millió forintos, európai uniós támogatással megvalósuló beruházással az útvonal hiányzó szakaszait építik ki a Szigetközben található Bezenye, Rajka, és a Szlovákiában található Dunacsún és Oroszvár települések útvonalainak összeköttetésével, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein belül.

Bővebben...

Elkészült az EuroVelo6 kerékpárút új szakasza Bezenyén és Rajkán

Az EuroVelo 6 kerékpárút hazánkban a Duna mentén húzódik.  A közel 600 millió forintos, európai uniós támogatással megvalósuló beruházással az útvonal hiányzó szakaszait építik ki a Szigetközben található Bezenye, Rajka, és a Szlovákiában található Dunacsún és Oroszvár települések útvonalainak összeköttetésével, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein belül.

A kivitelezési munkálatok elsőként a hazai szakaszon (Bezenye és Rajka településeit érintve) kezdődtek meg 2012 márciusában. Az elsőként befejezett szakasz Rajka településhez tartozik, aminek átadása 2012. szeptember 7-én történt meg. Itt egy újonnan kialakított pihenőhely is várja már a kerékpárosokat. 2012. október 10-én megtörtént Bezenye településen is az újabb szakasz műszaki átadás-átvétele.  Így a magyar oldalon lévő 8,7 km hosszú szakasz teljességében kiépült. A szlovák oldalon, a Dunacsún (Čunovo) és Oroszvár (Rusovce) településekhez tartozó 7,6 km hosszú szakasz legkésőbb 2012. december 31-ig készül majd el. A teljes szakaszt várhatóan 2013-tól vehetik majd birtokba a kerékpárosok. 

Uniós segítséggel épül meg a hiányzó kerékpárút

2012. 04. 05.
2.161.545 eurós költségvetéssel a "HUSK/0901/2.3.1/0242 Eurovelo 6 Bezenye, Rajka, Cunovo, Rusovce kerékpárút létesítése" című projekt keretében 2012. december 31-ig megépül az EuroVelo 6 kerékpárút egy hiányzó magyarországi szakasza. Az április 4-i projektnyitó rendezvényen felszólalt dr. Széles Sándor kormánymegbízott és dr. Nagy István országgyűlési képviselő is. Bővebben...

Uniós segítséggel épül meg a hiányzó kerékpárút

2.161.545 eurós költségvetéssel a "HUSK/0901/2.3.1/0242 Eurovelo 6 Bezenye, Rajka, Cunovo, Rusovce kerékpárút létesítése" című projekt keretében 2012. december 31-ig megépül az EuroVelo 6 kerékpárút egy hiányzó magyarországi szakasza. Az április 4-i projektnyitó rendezvényen felszólalt dr. Széles Sándor kormánymegbízott és dr. Nagy István országgyűlési képviselő is.

Az ünnepélyes nyitórendezvényen Kammerhofer Róbert, Bezenye polgármestere köszöntötte a megjelent vendégeket és fejezte ki köszönetét a projektben résztvevőknek. A projektet dr. Széles Sándor, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja is üdvözölte és gratulált a projektben érintett önkormányzatoknak. Beszédében méltatta azt az erőfeszítést, amellyel a települések a jövőt építik, ami a kerékpárút létesítésében is testet ölt. Dr. Nagy István, országgyűlési képviselő, Mosonmagyaróvár polgármestere örömét fejezte ki az épülő kerékpárúttal kapcsolatban, és hangsúlyozta az összefogás fontosságát. Az Inventio Consulting cégcsoport képviselője, a projekt menedzsmentje nevében elmondta, hogy az új kerékpárút egy régóta hiányzó szakaszt pótol Mosonmagyaróvár és a szlovák oldal között az EuroVelo részeként.

Az  EuroVelo,  teljes  nevén  az  Európai  Kerékpárút  Hálózat  az  Európai  Kerékpáros Szövetség terve 12 hosszú távú, egész Európát átszelő kerékpárút kialakítására. Ezen utak teljes hossza több mint 60.000 km. Az EuroVelo 6-os számú kerékpárútja az Atlanti-óceántól, a franciaországi Nantes városából indul és a Fekete Tengerig, Constantáig tart. Útja során kelet felé átszeli Franciaországot, tovább fut a Bodeni-tóig Svájcban, majd a Dunát követve Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Szerbia és Bulgária érintésével megérkezik Romániába. A Duna torkolatánál, Constantában éri el a Fekete-tengert.

A most épülő 16,3 km-es kerékpárút Mosonmagyaróvár-Paprét és Bős-Pozsony között biztosítja majd a hiányzó összeköttetést az EuroVelo hálózatok által elvárt minőségi követelményeknek  megfelelően.  Ez  a  szakasz  a  Bécs-Budapest  kerékpárút  része  lesz.  A projekt során megépül 2 kerékpáros pihenő is biciklitárolóval, térképpel és pihenőbútorokkal. A magyar szakasz 8,7 km hosszú, ami a teljes költségvetés 77%-át teszi ki.

A projektmenedzser elmondta, hogy az építkezés teljes költségvetése 2.161.545,78 euró, melynek 85%-át európai uniós források biztosítják a „HUSK/0901/2.3.1/0242 Eurovelo 6 Bezenye, Rajka, Cunovo, Rusovce kerékpárút létesítése” című projekt keretében. Az összeg 10%-át állami források fedezik, az önkormányzatok önrésze mindössze 5%. A megvalósítás 2011. október 25-től 2012. december 31-ig tart.

A  projekt  alapkőletételére  2012.  április  4-én  10:30-kor  került  sor  a  Bezenye-Paprét bekötőút mellett, ahol az új kerékpárút csatlakozni fog a már meglévő szakaszhoz. Ezen a napon kezdődnek meg a projekt kivitelezési munkái is, a kerékpárút pedig várhatóan szeptember 7-re készül el. A Szigetköz közvetlen szomszédságában épülő bicikliút a várakozások szerint tovább növeli majd a térség turisztikai vonzerejét.

Bezenye Községi Önkormányzat / Obecný úrad Bezenye
H-9223 Bezenye, Szabadság u. 50.
Tel: +36 96/223-074
Fax: +36 96/670-001
Web: http://www.bezenye.hu/

Polgármester - Kammerhofer Róbert
E-mail: polgarmester@bezenye.hu

Rajka Községi Önkormányzat
H- 9224 Rajka, Szabadság tér 1.
Tel: +36 96/222-011
Fax: +36 96/222-132
Web: http://www.rajka.hu/

Polgármester - Kiss Vince
E-mail: polgarmester@rajka.hu

Oroszvár (Rusovce) Községi Önkormányzat
SK-851 10 Bratislava Rusovce, Vývojová ulica č. 8
Tel: +421 02/68 207011
Fax : +421 02/68 207013
Web: http://www.bratislava-rusovce.sk

Polgármester  – Dušan Antoš

Dunacsún (Čunovo) Községi Önkormányza
SK-851 10 Bratislava, Miestny úrad Hraničiarska č. 144.
Tel: +421 62 850 621
Fax: 62 850 629
Web: http://www.cunovo.eu/

Polgármester - Gabriela Ferenčáková

*Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját!